Sunday, February 14, 2016

அங்கிசெய் ஈசன்


அங்கிசெய் ஈசன் அகலிடம் சுட்டது
வங்கிசெய் ஈசன் அலைகடல் சுட்டது
வங்கிசெய் ஈசன் அசுரரைச் சுட்டது
வங்கி அவ் வீசருக்குக் கை அம்பு தானே!

(அகத்தியரின் திருமந்திரம்-87)

No comments:

Post a Comment